Par turnīru

FRīga, 10.10.2018.

Florbola sacensību
Nolikums

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

Popularizēt un attīstīt florbolu Latvijā. Radīt iespēju piedalīties sacensībās Rigas vispārizglītojošo skolu skolēniem un ikvienam interesentam.
Noskaidrot kausu ieguvējus.
Apmierināt bērnu un jauniešu pieprasījumu pēc florbola grupas komplektēšanas atbilstoši fiziskai sagatavotībai un vecumam.
Nodrošināt brīvā laika pavadīšanu pusaudžiem.
Sadarbība ar vecākiem.
II VADĪBA

Sacensības organizē Rīgas 54.vidusskola un Biedrība „Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība sporta klubs(LSTA-SK)”.
Sacensības vada un par to norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis
Par spēļu rīkošanu atbild Rīgas 54.vidusskola un Biedrība „LSTA-SK”.
Par katras spēles norisi atbild turnīra galvenā tiesneša norīkotais laukuma tiesnesis.

III VIETA UN LAIKS

Sacensības notiek no 2018. gada 11. oktobra līdz 2019. gadam 31. apīlim, atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram.
Sacensību spēles notiek “Rīgas 54.vidusskolas” sporta zālē, Rīgā, Baltā iela 22, organizātors patur tiesības nozīmēt spēli citā vietā, par to iepriekš brīdinot dalībniekus (ceturtdienās no 19.00 līdz 21.30).

IV DALĪBNIEKI

Sacensībās var piedalīties vīriešu 8. komandas, kuras līdz 2017. gadam 04. oktobrim iesūtījušas pieteikumus.
Turnīram drīkst pieteikt sekojošus spēlētājus:9.-12.kl.skolēnus,skolēnu vecākus , florbola entuziastus. Katrā komandas sastāvā jābut ne mazāk, ka 50% skolnieku. Par atkāpēm no šī punkta, izskatot iesniegumus no komandām, lemj sacensību organizātori.

V PIETEIKUMI UN LICENCES

Komandas sacensībām jāpiesaka līdz 2017. gada 04. oktobrīm, pieteikumu sūtot uz e-pasta adresi: dobish.lsta@inbox.lv, aizpildot pieteikuma formu.
Komandu spēlētāju un pārstāvju pieteikumi ar katra parakstu, uz apstiprinātas veidlapas, norādot komandas formas krāsu, spēlētāju numurus un dzimšanas datus, ka arī spēlētāja pozīciju sacensībās.
Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši, to ar savu parakstu apliecinot komandas spēlētāju pieteikumā.
Katra komanda turnīram drīkst pieteikt ne vairāk kā 12. spēlētājus, tajā skaitā ne vairāk kā 2. oficiālos pārstāvjus. Sākotnēji var pieteikt arī mazāk spēlētāju, atlikušās vietas aizpildot vēlāk. Ja līdz pirmā apļa beigām visas vietas jau aizpildītas, iespējams kādu spēlētāju no komandas atsaukt, tā vietā piesakot citu.
Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
Viena persona nedrīkst pārstāvēt vairākas komandas.

VI FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

Sacensībās drīkst piedalīties komandas, kuras noteiktajos termiņos nomaksājušas dalības maksu:
dalības maksa – 0.00 EUR;

spēles tiesneša un sekretariāta izmaksas – 0.00 EUR/spēle nominālajai mājinieku komandai.

VII NORISE

Pirms turnīra organizatori pa tālruni un e-pastu paziņo izspēles kārtību un spēļu kalendāru.
Spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
Spēles notiek ar pamata spēles laiku 2 x 15 minūtes (neefektīvais laiks) ar 3. minūšu starplaiku starp periodiem.
Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukums, kā arī īpašos gadījumos (pēc spēles laukuma tiesneša ieskatiem). Spēles otrā puslaikā pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles “tīrais laiks”.
Spēles norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma komandai ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs).
Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus.
Spēles notiek darba dienas (ceturtdienās) vakaros no 19:00 līdz 21:30. Nepieciešamības gadījumā var būt izņēmumi spēļu sākuma laikos.
Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs,
pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs,

 

pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs,
pēc mazākās soda laiku summas.

Sacensības notiek divos posmos.
Pirmais posms – REGULĀRAIS TURNĪRS-KVALIFIKĀCIJA. Komandas aizvada tris apļu turnīru, katrai no komandai savstarpējās spēlēs vienreiz esot nominālajai laukuma saimnieces un vienreiz kā nominālajai viesu komandai.

Otrais posms – PLAY-OFF; Pēc regulārā turnīra rezultātiem komandas tiek sadalītas pa pāriem, aizvadot izslēgšanas spēļu turnīru, lai noskaidrotu 2018.gada Kausa izciņas uzvarētājus.

Play-off ceturtdaļa spēlēs pāra uzvarētājs tiek noteikts divu spēļu summā. Ja pēc dīvām spēlēm rezultāts ir 1:1, komandas spēle papildlaiku – divi periodi pa 5 minūtēm līdz galam. Ja rezultāts pēc papildlaika ir neizšķirts, komandas izpilda 5 bullīši

Pusfinālā, finālā un spēlē par 3 vietu komandas spēle līdz dīvam uzvarētajam mačiem. Ja trešā mača rezultāts ir neizšķirts, viņi spēle papildlaiku – 2 puslaiki pa 5 min. Ja rezultāts pēc papildlaika ir neizšķirts, komanda izpilda 5 bullīši.

Organizātors patur iespēju mainīt izspēles sistēmu atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

VIII DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

Spēlētāju un komandu pārkāpumu sodīšanu pieņem Galvenais tiesnesis.
Par neierašanos uz 2 spēlēm komandu diskvalificē. Ja diskvalificē komandu, tad visus šīs komandas spēļu rezultātus anulē, ja komanda ir izspēlējusi mazāk par 50% spēļu. Ja komanda aizvadījusi vairāk par 50%, tad atlikušās komandas saņem uzvaru ar 5:0.

IX APBALVOŠANA

Sacensības pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem, bet katras komandas dalībniekus apbalvo ar medaļām.

 

 

APSTIPRINĀT

Rīgas 54.vidusskolas
Direktors
LSTA-SK
Valdes priekšsēdētājs

 

 

 

 

Atbildīgais par sacencību novadīšanu un galvenais tiesnesis

Dobišs Sergejs
tel. 26980917