Par turnīru

 

    Florbola sacensību

     Nolikums

 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Popularizēt un attīstīt florbolu Latvijā. Radīt iespēju piedalīties sacensībās Rigas vispārizglītojošo skolu skolēniem un ikvienam interesentam.
 2. Noskaidrot kausu ieguvējus.
 3. Apmierināt bērnu un jauniešu pieprasījumu pēc florbola grupas komplektēšanas atbilstoši fiziskai sagatavotībai un vecumam.
 4. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanu pusaudžiem.
 5. Sadarbība ar vecākiem.

II VADĪBA

 1. Sacensības organizē Rīgas 54.vidusskola un Biedrība „Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība sporta klubs(LSTA-SK)”.
 2. Sacensības vada un par to norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis
 3. Par spēļu rīkošanu atbild Rīgas 54.vidusskola un Biedrība „LSTA-SK”.
 4. Par katras spēles norisi atbild turnīra galvenā tiesneša norīkotais laukuma tiesnesis.

III VIETA UN LAIKS

 1. Sacensības notiek no 2019. gada 17. oktobra līdz 2020. gadam 30. apīlim, atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram.
 2. Sacensību spēles notiek “Rīgas 54.vidusskolas” sporta zālē, Rīgā, Baltā iela 22, organizātors patur tiesības nozīmēt spēli citā vietā, par to iepriekš brīdinot dalībniekus (ceturtdienās no 19.00 līdz 22.00).

IV DALĪBNIEKI

 1. Sacensībās var piedalīties vīriešu 8-10. komandas, kuras līdz 2019. gadam 10. oktobrim iesūtījušas pieteikumus.
 2. Turnīram drīkst pieteikt sekojošus spēlētājus:9.-12.kl.skolēnus,skolēnu vecākus , florbola entuziastus.

V PIETEIKUMI UN LICENCES

 1. Komandas sacensībām jāpiesaka līdz 2019. gada 10. oktobrīm, pieteikumu sūtot uz e-pasta adresi: lsta@inbox.lv, aizpildot pieteikuma formu.
 2. Komandu spēlētāju un pārstāvju pieteikumi ar katra parakstu, uz apstiprinātas veidlapas, norādot komandas formas krāsu, spēlētāju numurus un ka arī spēlētāja pozīciju sacensībās.
 3. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši, to ar savu parakstu apliecinot komandas spēlētāju pieteikumā.
 4. Katra komanda turnīram drīkst pieteikt ne vairāk kā 20. spēlētājus, tajā skaitā ne vairāk kā 2. oficiālos pārstāvjus. Sākotnēji var pieteikt arī mazāk spēlētāju, atlikušās vietas aizpildot vēlāk. Ja līdz pirmā apļa beigām visas vietas jau aizpildītas, iespējams kādu spēlētāju no komandas atsaukt, tā vietā piesakot citu.
 5. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 6. Viena persona nedrīkst pārstāvēt vairākas komandas.

VI FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

 1. Sacensībās drīkst piedalīties komandas, kuras noteiktajos termiņos nomaksājušas dalības maksu:
 • dalības maksa – 0.00 EUR;
 • spēles tiesneša un sekretariāta izmaksas – 0.00 EUR/spēle nominālajai mājinieku komandai.

VII NORISE

 1. Pirms turnīra organizatori pa tālruni un e-pastu paziņo izspēles kārtību un spēļu kalendāru.
 2. Spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
 3. Spēles notiek ar pamata spēles laiku 2 x 20 minūtes (neefektīvais laiks) ar 3. minūšu starplaiku starp periodiem.
 4. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukums, kā arī īpašos gadījumos (pēc spēles laukuma tiesneša ieskatiem). Spēles otrā puslaikā pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles “tīrais laiks”.
 5. Spēles norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma komandai ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs).
 6. Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus.
 7. Spēles notiek darba dienas (ceturtdienās) vakaros no 19:00 līdz 22:00. Nepieciešamības gadījumā var būt izņēmumi spēļu sākuma laikos.
 8. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
 9. pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
 10. pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs,
 11. pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs,
 12. pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs,
 13. pēc mazākās soda laiku summas.
 14. Sacensības notiek divos posmos.

Pirmais posms –  REGULĀRAIS TURNĪRS-KVALIFIKĀCIJA. Komandas aizvada  tris apļu turnīru, katrai no komandai savstarpējās spēlēs vienreiz esot nominālajai laukuma saimnieces un vienreiz kā nominālajai viesu komandai.

Otrais posms – PLAY-OFF; Pēc regulārā turnīra rezultātiem komandas tiek sadalītas pa pāriem, aizvadot izslēgšanas spēļu turnīru, lai noskaidrotu 2020.gada Kausa  izciņas uzvarētājus.

Play-off spēlēs pāra uzvarētājs tiek noteikts divu spēļu summā. Ja rezultāts ir neizšķirts, tad komandām jāspēlē 10 minūšu papildlaiks. Ja rezultāts papildlaikā arī ir neizšķirts, tad komandas izpilda 5 soda metienus. Pirmajā spēlē nominālie laukuma saimnieki ir komanda, kas turnīra tabulā atradās zemākā vietā.

 1. Fināls un cīņa par 3. vietu tiek izspēlētas lidz 2.uzvaram .
 2. Organizātors patur iespēju mainīt izspēles sistēmu atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

VIII DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

 1. Spēlētāju un komandu pārkāpumu sodīšanu pieņem Galvenais tiesnesis.
 2. Par neierašanos uz 2 spēlēm komandu diskvalificē. Ja diskvalificē komandu, tad visus šīs komandas spēļu rezultātus anulē, ja komanda ir izspēlējusi mazāk par 50% spēļu. Ja komanda aizvadījusi vairāk par 50%, tad atlikušās komandas saņem uzvaru ar 5:0.

IX APBALVOŠANA

 1. Sacensības pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem, bet katras komandas dalībniekus apbalvo ar medaļām.

APSTIPRINĀT

 

Rīgas 54.vidusskolas                                         LSTA-SK

Direktors                                                            Valdes priekšsēdētājs

 

 

Atbildīgais par sacencību novadīšanu un galvenais tiesnesis

 

Dobišs Sergejs

tel. 26980917

 

 

 

 

 

   Pieteikums

 

Florbola sacensībām, kas notiks no 11.10.2017. līdz 31.04.2018. Rīgas 54. vidusskolā

Lūdzu pieņemt  komandu  _________ vsk., lai piedalītos florbola sacensībās.

Komandas nosaukums                         ____________________________

Formas krāsa ____________________________

Komandas pārstāvis/ji:   V.u. Tel.____________________________

V.v. Tel._____________________________

Spēlētāji:

Ar sacensību nolikumu iepazīstināti, par savu veselību atbildu pats:

 1. ( uzb. aizs. vr.) V.uzv. un dz. gads.                                 paraksts